Skip to content
Skip to content

Sporkehout

Rhamnus frangula

Sporkehout is een in Nederland algemeen voorkomende heester. Hij heeft sierwaarde omwille van de mooie herfstverkleuring. Hij krijgt rode bessen die later zwart verkleuren. Aantrekkelijk voor bijen en vlinders.

Fraaie verhalen
Sporke in sporkehout is afgeleid van het Middelnederlandse sprockel of sproc, wat dun rijshout of dun takje betekent; denk aan hout sprokkelen, het inzamelen van dunne, gemakkelijk breekbare takjes.

Toepassingen
Afkooksel van sporkehoutschors wordt gebruikt bij chronische darmproblemen.

Herkomst
Inheems in Nederland. Laagveengebieden, zandgrond in het binnenland, Zuid-Limburg.

Welke insecten trekt de plant aan?
Sporkehout is niet eetbaar voor mensen maar is van grote ecologische waarde voor de citroenvlinder, dagvlinders en het boomblauwtje. Ook een aantal motten leeft van het blad van deze heester. Het is een waardplant voor de wants en de bladvlo. De bessen worden voornamelijk gegeten door vogels zoals grote lijster, kramsvogel en fazant. Het is een drachtplant voor honingbijen.

Algemeen
Rhamnus-soorten zijn struiken of kleine tot middelgrote bomen, met afvallende of zelden groenblijvende bladeren.

Standplaats
Natte tot vochtige, voedselarme tot matig voedselrijke, humeuze en veelal zure bodems

Hoogte
Tot 5 m

Bloeitijd
Mei-september

Bloeiwijze
De kleine, een- of tweeslachtige bloemen staan afzonderlijk in schermen, trossen of pluimen in de bladoksels. De kelk is klok- tot komvormig. De bes rijpt in augustus en is rood en zwart verkleurend.

Kleur
Geelachtig groen

Hoe te vermeerderen
Kan worden vermeerderd door zaaien. Het zaad moet je wel eerst een aantal malen bevriezen en ontdooien om kiemkrachtig te worden.

Zaadjes in zadenbieb?
Van deze plant kunnen we geen zaden oogsten. Ze zijn dan ook niet opgenomen in de zadenbibliotheek in Zinder.

Weetjes