Skip to content
Skip to content

Grote kattenstaart

Lythrum salicaria ‘Zigeunerblut’

Een gemakkelijker plant dan kattenstaart bestaat bijna niet: ze groeit op vochtige, maar ook op droge grond. En: de planten kunnen jarenlang vast blijven staan zonder dat ze hun vitaliteit verliezen. Daar komt bij dat een kattenstaart ook nog eens een hoop vlinders lokt.

Fraaie verhalen

Toepassingen
In de tuin: als moerasplan, in de border of bij een wadi.
Anderszins: doordat stengel en bladeren tannine bevatten, werd het vroeger in de leerlooierij gebruikt. Wortelsap levert een rode kleurstof voor het verven van wol.
Medicinaal: de plant werd in het verleden ingezet voor haar bloedstelpende werking, tegen diarree, dysenterie, maagslijmvliesontsteking en vlektyfus.

Herkomst
Grote kattenstaart vindt zijn oorsprong in de gematigde streken van Europa en Azië, maar is gedurende de moderne tijd over vrijwel alle werelddelen verspreid. In Noord-Amerika vormt hij plaatselijk een plaag die wordt bestreden.

Welke insecten trekt de plant aan?
De grote kattenstaart is waardplant voor de kattenstaartdikpootbij en de gele kattenstaartaardvlo. Het boomblauwtje gebruikt onder meer de grote kattenstaart voor haar tweede generatie eitjes. De plant is nectarplant voor de grote vuurvlinder.

Algemeen
De plant behoort tot de kattenstaartfamilie (Lythraceae), waarvan vier soorten in Nederland bekend zijn. De soortaanduiding salicaria betekent: met blad dat lijkt op een wilgenblad.
De plant is uitstekend winterhard (tot -29 °C). De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Standplaats
De plant komt vrij veel voor en is te vinden op zonnige tot half beschaduwde plaatsen op natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, zwak zure tot kalkrijke gronden langs sloten, greppels, kanalen, meren, poelen, beken en rivieren. Ook in grasland, bermen, lichte loofbossen, vochtige struwelen, drassige kapvlakten, moerassen, vochtige ruigten en in vochtige duinen en heiden.

Hoogte
Plant: 50-100 cm, bloem: 80-120 cm

Bloeitijd
Juli-september

Bloeiwijze
Stevig opgaande bloemaren

Kleur
Dieproze/paars

Hoe te vermeerderen
Doorgaans kiemen deze zaden snel. Indien er na 2-4 weken geen kieming heeft plaatsgevonden kan een koudeperiode de kiemrust alsnog opheffen.

Zaadjes in zadenbieb?
Van deze plant kunnen we geen zaden oogsten. Ze zijn dan ook niet opgenomen in de zadenbibliotheek in Zinder.

Weetjes
De naam kattenstaart verwijst naar de vorm van de lange bloeiaar. In het Sallands heet de plant paardenstaart.